Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Landsbygdsutveckling

Utveckling och tillväxt över hela Gotland

Gotland är en landsbygdsregion med ett starkt varumärke. Gotland är välkänt för vårt sätt att arbeta med landsbygdsutveckling. Det finns många föreningar och organisationer som tillsammans med det offentliga driver utvecklingen framåt. Framgångsfaktorer är innovativa tillvägagångssätt och utbyte och samverkan mellan ideell, privat, offentlig sektor och akademin. Det stora antalet lokala utvecklingsbolag på Gotland är unikt i Sverige och bolagen samarbetar i föreningen GUBIS - gotländska utvecklingsbolag i samverkan.

Hela Gotland ska fortsatt att vara levande och Region Gotland arbetar med flera strategier för att både säkerställa god service och en hållbar utveckling.

Region Gotland satsar under perioden 2014-2020 18 miljoner på hållbar regional utveckling genom leadermetoden. Läs mer på www.leadergute.se.

Läs mer om Region Gotlands arbete med landsbygdsutveckling här.