Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Landsbygdsutveckling

Gotland är en landsbygdsregion med ett starkt varumärke och är även välkänt för vårt sätt att arbeta med landsbygdsutveckling.

Läs mer om Region Gotlands arbete med landsbygdsutveckling här