Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: "Vi är glada att kunna dela ut de här pengarna"

Publicerad 2019-06-13 17:58
Socialnämnden har sammanträtt. Bland annat togs det beslut om den så kallade habiliteringsersättningen som blev uppmärksammad under en strejk i höstas.

 

I dag, den 13 juni, har socialnämnden sammanträtt.  Här är några punkter som togs upp under dagen:

Ersättning till arbetstagare i daglig verksamhet
Socialnämnden har beslutat att ge extra utbetalningar i form av sommar- och julbonus till arbetstagare inom daglig verksamhet.

Det är tack vare tillfälliga statliga stimulansmedel på drygt 2, 8 miljoner kronor som bonusar kan betalas ut under 2019. Stimulansmedlen erbjuds alla kommuner i landet som ett sätt att reglera habiliteringsersättningen som ser olika ut.

Habiliteringsersättningen syftar till att uppmuntra personer att närvara vid daglig verksamhet.

– Vi är glada att kunna dela ut de här pengarna som vi vet är efterlängtade. Dessutom har förvaltningen jobbat på ett helt nytt sätt när vi sett över ersättningen. Arbetstagare inom daglig verksamhet och medarbetare inom socialförvaltningen har gjort utredningen tillsammans, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).

Socialnämndens ekonomi
Den ekonomiska månadsrapporten för januari till maj visar ett överskott mot budget på 12,9 miljoner kronor.

– Men erfarenheten visar att sommaren är dyr med bemanning av vikarier. Vi jobbar mot ett nollresultat när året är slut med enligt senaste prognosen kommer det att sluta på fyra miljoner kronor minus, säger Rolf Öström.

Socialnämnden godkände informationen.

Så jobbar socialförvaltningen med miljöplanen Socialförvaltningen har liksom andra förvaltningar en miljöhandlingsplan. Under socialnämndens möte fick politikerna en redovisning av vad som gjorts under 2018.

Här är några av de områden vi jobbar med:
• Fler webbmöten för att slippa onödig bilkörning.
• Under 2018 fick vi 19 fler elcyklar inom hemtjänsten. • Arbete pågår med att prova ut och använda rätt typ av förbrukningsmaterial.
• Andelen mil som körs med biogas ökar. Förra året var andelen mil som kördes med biogas 22 procent.