2003-08-18, §§ 159-179

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10384
Kommunfullmäktige 2003-08-18
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-15.45

Anslag/Bevis
Datum för anslagets uppsättande: 2003-08-28
Datum för anslagets nedtagande: 2003-09-19