Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

GotlandsHem närmar sig ägarnas mål

Publicerad 2019-06-12 16:00
I dag beslutade regionstyrelsen att ge GotlandsHem möjligheten att bygga ytterligare bostäder i Visby, samt att bolaget får köpa tomtmark i Slite.

Beslutet ger GotlandsHem möjligheten att bygga ytterligare bostäder på A7, Signalottan 2. Totalt kommer bolaget ha 324 lägenheter i området när allt är färdigställt. På tomtmarken i Slite är planen att 18 nya lägenheter ska stå klara vid årsskiftet 2020/2021. Det uppsatta målet i ägardirektivet är att bygga 400 nya lägenheter och påbörja nyproduktion på landsbygden innan utgången av 2020.

Signalottan 2

De tre tomterna på Signallottan på A7, Visby, var föremål för en markanvisningstävling 2017 där även GotlandsHem valde att delta. Bolaget kom då tvåa i tävlingen till förmån för privat aktör som var villig att uppföra hyresrätter på marken. Under våren 2019 stod det klart att denne inte kommer att fullfölja åtagandet, vilket ger GotlandsHem möjlighet att bygga ytterligare lägenheter på A7, på Signallottan 2.

Totalt kommer bolaget ha 324 lägenheter i området när allt är färdigställt. Enligt det ägardirektiv som beslutades av regionfullmäktige i december 2015 ska GotlandsHem uppföra minst 400 nya lägenheter samt påbörja en nyproduktion på landsbygden före utgången av 2020.

-Med möjlighet att bebygga även Signallottan, är vi väldigt nära att nå ägarens önskemål. A7 är ett populärt område och det känns bra att vi får chansen att bidra till fler hyresrätter där, säger Roger Wärn, styrelsens ordförande i GotlandsHem.

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande, kommenterar affären så här:

-Det känns bra att GotlandsHem inom kort kan komma igång och bygga de här hyreslägenheterna på denna tomt. I och med detta blir A7-området färdigbyggt.

Othem Ejdern i Slite

För att undersöka var den bästa platsen att uppföra nyproducerade lägenheter utanför Visby finns, har GotlandsHem fört dialog med utvecklingsbolagen på de större orterna. Under vintern 2017-2018 genomfördes också en större enkätundersökning, riktad till personer som står i bolagets bostadskö. Av enkäten framkom att den ort utanför Visby där det fanns störst intresse av att flytta in i en nyproducerad lägenhet, var Slite.

Den obebyggda tomten Othem Ejdern 6, som ligger centralt i Slite har länge varit intressant för nyproduktion. I samband med att Region Gotland återköpte tomträtten från Peab under 2018 möjliggjorde det ett köp av fastigheten för GotlandsHem.

I januari genomfördes en dialogdag i Slite där intresset för att flytta in i nybyggda lägenheter var stort.

-Därför känns det extra roligt att vi idag har gått i lås med markköpet. Nu återstår en hel del arbete med att få in ett bygglov samt att upphandla en byggentreprenör som kan uppföra de 18 nya lägenheterna i Slite. Vår förhoppning är att lägenheterna ska vara stå färdiga redan vid årsskiftet 2020/2021, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius, om affären:

-Vi behöver verkligen få igång bostadsbyggandet även utanför Visby, och det här är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas verkligen att allt går snabbt nu, med byggnationen i Slite, för där finns stor efterfrågan på bostäder.