Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikcollege Gotland klarade certifieringen

Publicerad 2019-06-11 17:37
Nu står det klart att ett teknikcollege kan etableras på Gotland från och med hösten 2019. Region Gotland har klarat certifieringen.

Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. De utbildningar som kommer att ingå i teknikcollege-certifieringen på Gotland  till att börja med är teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet

- Etableringen av Teknikcollege Gotland är ett steg i rätt riktning för att klara Gotlands kompetensförsörjningen inom teknikområdet, säger Erik Bäckström, projektledare för kompetensförsörjningsprojektet Kompetenta Gotland som pågår fram till slutet av år 2020.

I samband med Almedalsveckan, den 3 juli, kommer en certifieringsceremoni att hållas vid ett seminarium som Teknikcollege och Teknikföretagen är värdar för. Certifieringen bedöms utifrån åtta kriterier och det är Industrirådet som gör en samlad bedömning.

Läs mer om Teknikcollege Gotland