Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om parkeringsavgifter och bilförbud i innerstan

Publicerad 2019-06-10 11:22
Från och med idag, den 10 juni, införs sommartaxan gällande parkeringsavgifter i Visby (gäller till och med vecka 32). Det årliga sommarbilförbudet i innerstan startar på lördag.

För att öka trivseln och spara miljön har vi bilförbud i Visby innerstad mellan den 15 juni och 1 september. Boende och gäster på hotell/ pensionat får dock köra med vissa restriktioner.

Respektera gångfartsområdena, där får fordon inte köras i högre fart än 7 km/tim samt att gående har företräde.