Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Almedalsveckans framtid diskuteras i Sverige riksdag

Publicerad 2019-06-10 10:46
På initiativ från de två riksdagsledamöterna från Gotland, Lars Thomsson (C)
och Hanna Westerén (S), ska Almedalsveckans framtid diskuteras under ett
seminarium i Sverige riksdag. Syftet med seminariet är att lyfta upp och
diskutera de politiska partiernas roll för att bevara Almedalsveckan som landets (och kanske världens) viktigaste demokratiska mötesplats.

Frågor som kommer att tas upp är till exempel:

  • Vilken roll ska de politiska partierna spela under Almedalsveckan?
  • Kan Almedalsveckan bli mer demokratisk?
  • Vilka signaler är viktiga att ta på allvar?
  • Hur säkerställer vi att Almedalsveckan fortsätter att vara en demokratisk mötesplats öppen för alla?

Program

Mia Stuhre, projektledaren för Almedalsveckan inleder och presenterar läget, nyheter och aktuella diskussioner inför Almedalen 2019.

Paneldiskussion

Lena Rådström-Baastad – partisekreterare (S),

Kerstin Lundgren (C) – vice talman och erfaren Almedalsbesökare Josefin

Malmqvist (M) – ordf. M-kvinnorna och erfaren Almedalsbesökare

Om Almedalsveckans roll i att främja det demokratiska samtalet.

Diskussionen leds av Peter Ingvarsson, ConnectPR.

Dag och tid: Tisdag 11 juni klockan 12.00 - 13.00,

Plats: Riksdagen, östra entrén, sal RÖ5-37 f.d. BoU