Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby deltar när världsarvstäderna från hela världen samlas i Krakow 2-5 juni

Under några intensiva dagar träffas representanter för världsarvstäderna inom organisationen Organization of World Heritage Cities (OWHC) - både borgmästare och sakkunniga - för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Konferensen, som hålls vartannat år, har denna gång temat ”Hållbar turism i världsarven” (Heritage and Tourism”). Från Hansestaden Visby deltar Eva Ahlin, ordförande i Världsarvsrådet, Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland och Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands Besöksnäring.

- Medverkan i kongressen är viktigt för att ta del av hur Visby kan bli ännu bättre på att kombinera bevarande och utveckling framåt. Att Visby är en levande stad med boende och stor variation på verksamheter är en del av det vi vill bevara. Människor som lever och verkar gör Visby till det unika bevarandesvärda världsarv vi har. Visbys världsarv är unikt, men vi delar erfarenheter och problemställningar med många andra städer som också är en del av UNESCOs världsarvslista, säger Eva Ahlin.

Under måndagen höll Elene Negussie och Monica Frisk ett gemensamt anförande om det strategiska arbetet med Hansestaden Visby med fokus på vikten av samarbete mellan aktörer och organisationer inom turism och världsarv med titeln ”Developing a Strategy for Sustainable Tourism for the Hanseatic Town of Visby”. Visby är en av tolv städer som blev utvalda att få presentera arbetet med världsarvsstrategin vid mötet, där 81 städer och drygt 400 delegater deltar.

- Vårt anförande fick ett mycket positivt mottagande och det känns roligt att vi får omvärldens ögon på vårt progressiva arbete med världsarvet som är både tvärsektoriellt och inkluderande, säger Elene Negussie.

Seminarierna belyste frågor kring massturism och hur städer som Dubrovnik tvingats gå till botten med att lösa de problem som uppstått genom oreglerad turism. Borgmästaren Mato Frankovic berättade om arbetet med att ta fram en tydlig strategi för hållbar turism med utgångspunkt inte enbart från besökare utan även boende. I Dubrovnik har man arbetat intensivt för att vända en negativ bild av staden som en ”icke längre levande plats” som resulterat i ett nytt program och kampanj med titeln Respect the City.

- Jag ser vikten av att vi medverkar i den här typen av konferenser för att öka förståelsen mellan olika verksamhetsperspektiv. Dubrovnik är också ett gott exempel på hur man genom aktivt samarbete med kryssningsrederierna kan motverka utarmningen av en världsarvsstad, säger Monica Frisk.