Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationsmöte om elvägsprojekt

Publicerad 2019-06-03 13:13
Tisdagen den 4 juni hålls ett informationsmöte i Ljusgården i Rådhuset på Visborg, om det nya elvägsprojektet. Välkommen!

Konsortiet Smartroad Gotland bygger på uppdrag av Trafikverket världens första trådlösa väg för bussar och tunga lastbilar i Visby. Region Gotland och konsortiet Smartroad Gotland välkomnar allmänheten till ett informationsmöte den 4 juni klockan 17.30.

Mötet är ett tillfälle att få svar på eventuella frågor och höra mer om Trafikverkets kunskapsupphandling, projektets utmaningar, möjligheter och hur projektet påverkar omgivningen.

Vi bjuder på fika! Välkommen!

Plats: Ljusgården, Rådhuset, Visborg
Dag och tid: 4 juni klockan 17.30, fika serveras från 17.15