Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy över takåsar i Visby innerstad

Internationell konferens om kulturturism

Publicerad 2019-06-03 10:46
Region Gotland har fått förtroendet att som representant för Hansan vara värd för Europarådets Training Academy för deras certifierade Cultural Routes. Konferensen hålls i Visby 4-7 juni.

Konceptet Cultural Routes certifierar kulturturism där det ställs höga kvalitetskrav. Vart tredje år genomgår varje Route en utvärdering för att behålla certifikatet.

Pilgrimsleden till Santiago de Compostela var den första som certifierades 1987 och Hansan var nummer två, med certifiering sedan 1991. Just nu finns det 33 certifierade Cultural Routes.  European Institute of Cultural Routes med säte i Luxemburg bedriver verksamheten med stöd av Europarådet, EU-kommissionen och staten Luxemburg.

I Visby har vi skapat ett nytt sätt för att öka det lokala intresset för att ansluta till en Cultural Route. Vi har därför bjudit in gotländska intressenter till ömsesidig presentation och dialog med den certifierade leden. Faller detta väl ut så kommer det att användas runt om i Europa.

Här på Gotland deltar 16 certifierade Cultural Routes och 14 koncept som kandiderar för att bli certifierade (en process som tar två till tre år).

Lena Thorn, Region Gotlands projektledare för konferensen.

Mer info:  https://www.coe.int/en/web/cultural-routes eller http://culture-routes.net/.