Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

"Röster i ruinen" byter ruin!

På grund av krock med annat ljudligt evenemang behöver vi byta lokal. Istället framför körerna sitt program i S:t Clemens ruin.

Vi har också valt att starta en halvtimme senare den 1 juni, så att de som inte nås av detta meddelande hinner förflytta sig. Alltså istället start kl. 16:30. Du kommer till ruinen från Tranhusgatan - mitt emot nedgången till Botaniska trädgården.