Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppettider i kundtjänst under Kristi himmel och nationaldagen

29-30 maj kommer Klart Vattens kundtjänst att vara stängd samt 6 juni på nationaldagen.

I övrigt når ni oss vardagar kl. 9-12 på telefonnummer 0498-269590.