Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Vice talmannen besökte Wisbygymnasiet

Riksdagens förste vice talman, Åsa Lindestam (S), besökte idag Gotland mot bakgrund av att riksdagen uppmärksammar 100 år av demokrati i Sverige.