Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är de sista företagsstöden inom Hållbara Gotland fördelade

Publicerad 2019-06-05 15:32
2016 tilldelades Gotland 100 miljoner i samband med att delar av norra Gotland blev Natura 2000-område. Pengarna fördelades i ett flertal insatser inom områden som industri, livsmedelsproduktion och besöksnäring med målet att långsiktigt skapa jobb och hållbar tillväxt på Gotland.

Av de 100 miljonerna dedikerades 25 miljoner till direkta företagsstöd för att små och medelstora företag skulle bidra till hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet. Stöden har beviljats till företag från Fårö i norr till Fide i söder.

- Det är glädjande att se att pengarna har använts över hela ön, och inom många olika områden. Utöver pengarna från Hållbara Gotland har företagen dessutom skjutit till egna medel, och investerat totalt 168 miljoner vilket är fantastiskt för den regionala utvecklingen. Det har bland annat resulterat i 679 nya gästbäddar, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Efterfrågan för att ta del av de avsatta medlen har varit störst inom livsmedelsförädling där sexton olika företag har beviljats stöd. Inom nyindustriell utveckling beviljades femton företag stöd och inom besöksnäringen har tretton företag tagit del av pengarna.

-- Förhoppningen är att de här investeringarna bidrar till att skapa fler jobb på Gotland och stärker vår konkurrenskraft, de skapar även ökad omsättning och lönsamhet för de företag som beviljats pengar. Företagen utvecklas, vilket har stor betydelse för hela Gotlands attraktionskraft och tillväxt, säger Eva Nypelius.