Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Röster i ruinen

Vår egen kör Visby Voices sjunger tillsammans med körer från kulturskolorna i Falun och Uppsala.

Stämningsfull musik med körerna Visby Voices, De Visa och Salta Röster. Lördag den 1 juni kl. 16:30 i S:t Clemens ruin.  (Observera att annan lokal och tid annonserats tidigare!)

Fri entré.

Välkomna!