Kontakt

Anna Myhr, chef för avdelningen arbetsliv och etablering
Tel: 0498-20 35 46
E-post: anna.myhr@gotland.se

Eva Flemming, chef för enheten för etablering och vägledning
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Tom Vigström, chef för enheten för arbetliv
Telefon: 0498 - 263373
E-post tom.vigstrom@gotland.se

Adress:
Mästergatan 5 E
621 82 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för arbetsliv och etablering

Avdelningen omfattar:

  • den samlade studie- och yrkesvägledningen
  •  verksamhet riktad mot ungdomar 16-20 år som varken studerar eller arbetar och omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
  • Steget som hanterar arbetsmarknadsinsatser (bland annat arbetspraktik, sysselsättningsplatser, arbetsträning och offentligt skyddat arbete samt feriejobb för ungdomar)  
  • handläggnings-, stöd- och servicefunktioner för människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd - det vill säga de som anvisats hit av Migrationsverket, valt att bosätta sig på Gotland samt anvisade kvotflyktingar. 

Under rubriken "Kontakta oss" hittar du kontaktuppgifter till ansvariga chefer.

Till sida med information om mottagande och etablering av nyanlända

Till sida med information om stöd och insatser för arbete

Till sida med information om kommunala aktivitetsansvaret 

Till sida med information om feriejobb

Till sida med information om studie- och yrkesvägledning i gymnasium och vuxenutbildning

Till sida med information om studie- och yrkesvägledning i grundskola