Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fler ska kunna jobba heltid

Publicerad 2019-05-21 10:17
Heltidsarbete är avgörande för att Region Gotland ska kunna möta välfärdens stora behov av medarbetare framöver. Därför inleder regionen nu arbetet med Heltidsresan.

Region Gotland arbetar just nu för att erbjuda de medarbetare som vill möjlighet att jobba heltid framöver. Bakgrunden till arbetet är det kollektivavtal som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tecknade med fackförbundet Kommunal i april 2016.  Från och med 1 juni 2021 ska heltid vara norm inom Kommunals avtalsområde. Arbetet kallas för Heltidsresan.

– Möjligheten till heltid är viktig för de enskilda medarbetarna, men det är också en förändring som är nödvändig för samhället. Den demografiska utvecklingen gör att vi i arbetsför ålder helt enkelt måste jobba mer om välfärden ska fungera i framtiden, säger projektledaren Linda Sjöberg.

För Region Gotlands del är det omkring 2 000 tillsvidareanställda medarbetare inom främst vård, skola och omsorg som omfattas, och av dem arbetar mer än 60 procent idag deltid. Majoriteten är kvinnor.

– Region Gotland behöver vara en modig organisation som klarar omställning och förändring. Utmaningen med kompetensförsörjning inom flera områden gör att vi behöver förbereda våra verksamheter för att utföra uppdrag på andra sätt, med färre medarbetare och oberoende av tillfälligt inhyrd personal, säger Lotta Israelsson, HR-direktör.

Fia Karlsson, Kommunal, anser att samarbete är en förutsättning för att lyckas.
– Vi behöver hjälpas åt. Det är viktigt att Kommunals alla ombud är med i den här processen, alla medarbetare har en viktig roll, säger hon.

Projektet Heltidsresan är ett samarbete mellan fyra av regionens sex förvaltningar. Det innebär ett helhetsgrepp om arbetsmiljön och arbetsorganisationen, med frågor som bemanning, schemaläggning, arbetsbelastning och återhämtning på arbetstid. Målet är att heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.

I SKL:s senaste ekonomiska rapport (maj 2019) slår man bland annat fast att sysselsättningen behöver ökas genom ett utökat och förlängt arbetsliv. Den hittar du här: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html