Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till möte om Gammalsvenskby i Ukraina!

Publicerad 2019-05-20 15:29
Välkommen till ett informationsmöte där projektledningen berättar om regionens partnerskapsprojekt som pågår mellan Region Gotland och Gammalsvenskby (Zmijivka) i Ukraina.

Representanter från Ukraina och Region Gotland berättar om vad som har genomförts och hur den tänkta fortsättningen ser ut.

Plats: Ljusgården, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

Dag och tid: Torsdag den 23 maj klockan 17.30-19.45

Vi bjuder på kaffe! Välkommen!