Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Oystein Berge, avdelningschef hemsjukvården.

"Vi blev väldigt glada för de här siffrorna"

Publicerad 2019-05-20 08:43
Hemsjukvården på Gotland får fina betyg från patienterna.

Att sjukvård och rehabilitering i hemmet känns tryggt är viktigt för socialförvaltningen. Nu får vi bevis på att vårt arbete ger resultat.

– Hela 96 procent av de som svarat på vår enkät är nöjda eller mycket nöjda med hemsjukvården på Gotland, säger Öystein Berge, avdelningschef.

Hemsjukvården kommer hem till gotlänningar som på grund av sjukdom inte kan ta sig till exempelvis vårdcentraler för primärvård.

Runt 250 personer som varit i behöv av hemsjukvård vid ett eller upprepade tillfällen under 2018 har svarat på enkäten.

Några siffror:
• 89 procent tycker att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med hemsjukvården
• 86 procent känner att de alltid blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt
• 96 procent är ganska eller mycket nöjda med den vård som ges av hemsjukvården

– Vi blev väldigt glada för de här siffrorna. Det är ett bevis på att vi jobbar på rätt sätt. Men vi kan alltid bli bättre. Till exempel ska vi bli bättre på att ta med patienten i planeringen av vården, säger Öystein Berge.