Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rökförbud

Publicerad 2019-05-17 11:34
Rökning och alkoholförtäring i bussen är förbjudet. Enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter blir det även från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på samtliga av Region Gotlands busshållplatser.