Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missfärgat vatten och ventilkontroll i samband med nya verket

Publicerad 2019-05-17 11:27
Enligt planerna ska det nya vattenverket på södra Gotland tas i drift den 3 juni. Inkopplingen till det kommunala ledningsnätet på södra Gotland sker succesivt.

Abonnenterna söder om Klintehamn kommer att få det nya vattnet som inledningsvis kan vara missfärgat på grund av ofarliga utfällningar. Abonnenter som får vatten från Alva vattentorn måste även kontrollera sina säkerhetsventiler.

När det nya bräckvattenverket tas i bruk på södra kan det innebära att det blir en del utfällningar av avlagringar i ledningarna som kan ge missfärgat vatten hos abonnenterna. Dessa utfällningar är ofarliga!

Avlagringarna, som består av kalk och järn med mera, kan lösas upp och släppa vid ändringar i flödet eller vid ändring av dricksvattnets sammansättning. Detta kan upplevas som en missfärgning av vattnet. Det är främst i gamla gjutjärnsledningar och galvledningar som detta kan inträffa. Vattnet är ofarligt och går fortfarande att användas som dricksvatten. Vid kraftiga missfärgningar rekommenderar vi normalt att spola tills dessa försvinner, vilket sker inom 5-20 minuter. Abonnenterna som kommer få vatten från det nya vattenverket är abonnenter kopplade till det allmänna ledningsnätet i dessa socknar/platser: Alva, Hemse, Rone/Ronehamn, Havdhem, Eke, Fide, Öja/Burgsvik, Hamra, Vamlingbo, Fide, Eksta, Sproge, Silte/Kvarnåkershamn, Hablingbo och Näs/Nisseviken.

Dricksvatten är beräknat att levereras från bräckvattenverket ut på nätet den 3 juni, men då bara lokalt i Silte, Kvarnåkershamn, Näs, Nisseviken, Sproge, Hablingbo och Eksta. Övriga på södra Gotland kommer succesivt att få det nya dricksvattnet påkopplat. Dricksvattnet från bräckvattenverket som levereras till abonnenter på södra ön är mestadels ett blandat vatten, det vill säga ett dricksvatten som är ett blandat vatten av avsaltat havsvatten och vatten från grundvattnet. Det är ett mjukt vatten och kan komma att smaka annorlunda än det nuvarande vattnet.

Om man som kund upplever missfärgat vatten i större mängd, vad ska man göra?

Ring då teknikförvaltningens kundtjänst på tel. 0498-269000 (knappval 2) eller mejla på kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se. Man kan även felanmäla via www.gotland.se/felanmalan eller använda Region Gotlands app för felanmälan.

Mer information

Får man brunt vatten ska man minimera sitt vattenuttag tills man vet mer. Information kan sökas på Region Gotlands hemsida eller att man lyssnar på Sveriges Radio Gotland, P4. Om det blir ett större släpp av avlagringar under en längre tid, kommer Region Gotland att spola ur vattenledningarna. Under denna tid är det rekommenderat att alla kunder undviker att ta vatten ur sina anslutningar. Region Gotland går i så fall ut med information.

Kolla ventiler

De abonnenter som är kopplade till det kommunala vattenledningsnätet i Hemse, Alva, Rone, Havdhem, Fide, Öja, Burgsvik och Hamra kommer få ett ökat vattentryck. Dessa abonnenter är kopplade till Alva vattentorn, där man från vecka 22 kommer att höja vattentrycket. Vattentrycket kommer att kunna gå upp till 7 bar. Det innebär att man i ovan uppräknande socknar/platser behöver se över och eventuellt byta säkerhetsventilen vid varmvattenberedaren i fastigheten.

Är man osäker på hur detta ska göras, kan man vända sig till en rörmontör/firma. Dessa kan man hitta via exempelvis Eniro. Detta arbete görs inför inkopplingen av det nya bräckvattenverket som ska stödja södra Gotlands vattenförsörjning.