Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viktig information till abonnenter i det kommunala vattenledningsnätet i Hemse, Alva, Rone, Havdhem, Fide, Öja, Burgsvik och Hamra

Publicerad 2019-05-16 15:13
Vattentrycket i din fastighets vattenledning kommer att öka. Din fastighet får vatten från Alva vattentorn och i Alva vattentorn kommer vi från och med vecka 22 höja vattentrycket. Detta arbete görs inför inkopplingen av det nya bräckvattenverket som ska stödja södra Gotlands vattenförsörjning.

Vattentrycket kommer att kunna gå upp till 7 bar. Det innebär att du behöver se över säkerhetsventilen för inkommande vatten i din fastighet. Är man osäker på hur detta ska göras, kan man vända sig till en rörmontör/firma. Dessa kan man hitta via exempelvis Eniro.

Frågor kan ställas till teknikförvaltningens kundtjänst som nås via kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller telefon 0498-26 90 00 (knappval).