Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Bogen firade jubileum

Publicerad 2019-05-16 15:11
Idag den 16 maj firar Förskolan Bogen sitt 40-årsjubileum med öppet hus. De nyrenoverade lokalerna har visats upp för besökare.

Lokaler har totalrenoverats mellan 2017 och 2019. Väggar har bland annat tagits ned för att ge en öppnare planlösning. Matsalen har därför blivit större och barnen har fått möjlighet att servera sig själva från ett bord som är i deras egen höjd. Toaletterna har försetts med båsdörrar som underlättar för barnen att snabbt få hjälp om de råkar låsa in sig själva. Förskolan har också fått ett helt nytt möblemang.

Gården EU-anpassades och rustades upp år 2017.

Bakgrundsinformation

Förskolan startade i mars 1979 och då som en tvåavdelningsförskola.

Idag är Förskolan Bogen i Gråbo förskoleområde en förskola med tre avdelningar med 50 platser: Skeppet (barn 1-2 år), Kajutan (barn 3-4 år) och Ekan (barn 4-5 år). Gemensamt för förskoleområdet är att förskolorna sätter barnets språkutveckling, det matematiska tänkandet och arbetet med värdegrund i fokus. Naturvetenskap och teknik är också viktiga inslag i verksamheten.

Från och med den 15 maj är Ulrika Westin ny förskolechef för Gråbo förskoleområde.

Till förskolans hemsida