Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kampanjveckans logga, Trill int ikull!

Årets Trill int ikull!

I år blir Trill int ikull-kampanjen digital.

Arbetet med att förebygga och förhindra fallolyckor pågår hela året men kommande vecka erbjuder vi bland annat:

  • Digital föreläsning med läkaren och professorn Tommy Cederholm. Han kommer berätta om kostens betydelse för att undvika  fallolyckor.
     
  • En ny "Träna-hemma-film" med Lissa 
     
  • Nästa års årskalender med fallförebyggande tips. Den finnas att hämta på de flesta biblioteken. Här kan du ladda ner kalendern digitalt.


Ta del av hela programmet på gotland.se/fallskador