Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
maskrosor

Vi efterlyser uppdrag till sommarjobbande ungdomar

Publicerad 2019-05-15 11:32
Behöver din förening eller ditt företag hjälp med enklare sysslor i sommar? Region Gotlands feriejobbare utför enklare sysslor som att måla, röja och rensa. Allt från trädgårdsfix till liknande underhåll så väl inne som ute.

Syftet är att skapa meningsfulla arbetsuppgifter och hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Vi utför arbete på hela Gotland under veckorna 25–33. Arbetsmarknadsenheten står för lönekostnaderna.

Ungdomarna är mellan 15–18 år och ingår i projektet skolgårdsfixarna som en del av Region Gotlands feriejobb. Varje ungdomslag består av 5–6 ungdomar samt två arbetsledare.

Vill du veta mer?

Kontakta Louise Nilsson på telefon: 0498-26 34 26 eller e-post: louise.nilsson03@gotland.se