Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsförvärv Roma

Publicerad 2019-05-15 10:32
Regionstyrelsen har den 29 april 2019 (§ 130) beslutat att undersöka intresset för en försäljning och utveckling av tre objekt i Roma.

Intresserade entreprenörer erbjuds därför att lämna en intresseanmälan för nybyggnation av bostäder samt fastighetsutveckling i Roma. Fastigheterna utgörs såväl av obebyggd som bebyggd mark.

 

Läs mer om fastighetsförvärv i Roma