Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Husbil vid kyrka

På väg ut i naturen – vad gäller för husbilar och husvagnar?

Publicerad 2019-05-14 08:57
Länsstyrelsen har tillsammans med teknikförvaltningen och Polisen tagit fram en folder som heter ”På väg ut i naturen – vad gäller egentligen?”

Foldern, som finns på svenska och engelska, handlar om var man får ställa upp en husbil eller husvagn. På Gotland finns gott om campingplatser med platser för både husvagnar och husbilar. Runtom på ön finns också ställplatser för husbilar.

Region Gotland har två ställplatser i Visby: Polhemslunden och Östra Byrummet. Slamtömning och färskvatten finns på Färjeleden vid reningsverket. Enligt Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter får camping i bland annat husvagn och husbil inte ske på offentlig plats. Med offentlig plats menas bland annat allmänna vägar, gator och parker. Även i Visby samt vid vissa badplatser råder campingförbud