Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lena Hultman Berg, sjuksköterska på hjärtmottagningen, tillsammans med kollegan överläkare Hans Ericsson.

Hjärtmottagningens arbete med kvalitetsregister prisad!

Publicerad 2019-05-14 07:20
Hjärtmottagningen på Visby lasarett har fått utmärkelse av kvalitetsregistret Swedeheart för att ha bäst täckningsgrad i hela riket. Tack vare idogt arbete har mottagningen hamnat i topp vad gäller att registrera vården av patienter med hjärtinfarkt.

- Det känns roligt att vi får utmärkelsen för vårt arbete med kvalitetsregistret. Deltagande i nationella kvalitetsregister höjer vårdens kvalitet, konstaterar verksamhetschef och överläkare Veronica Snoder.

Varje månad tar sjuksköterskan Lena Hultman Berg på hjärtmottagningen emot en sammanställning över alla patienter som vårdats för hjärtinfarkt i den gotländska sjukvården. I snitt handlar det om drygt 200 fall per år.

- Då får jag först gå in i kvalitetsregistret och kolla om patienterna är registrerade i Swedeheart eller inte. Är de inte det får jag registrera patienterna och det är en hel del pyssel kring varje enskild inskrivning för att få den komplett med alla parametrar, berättar Lena Hultman Berg.   

- Registret syftar till att se att vi har en bra akut hjärtsjukvård och uppföljning på vårt sjukhus. Täckningsgraden är i högsta grad en viktig faktor i det efter som om vi missar många patienter vet vi inte riktigt om resultaten stämmer, säger Hans Ericsson, överläkare på hjärtmottagningen. Med stöd av kvalitetsregister kan vi jämföra behandling, utfall, och kvalitet på ett bra sätt när täckningsgraden är hög, säger han.