Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folktandvården på Gotland bäst i landet på att minska antibiotikaförskrivningen

Publicerad 2019-05-07 06:21
Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har i Sverige minskat med ungefär en tredjedel under perioden 2009-2017. Gotland är en av de regioner där minskningen varit som allra störst med över 40 procent.

– Det är positivt att antibiotikaförskrivningen minskar inom tandvården eftersom riskerna för utveckling av antibiotikaresistens därmed också minskar. Nationella riktlinjer och rekommendationer har haft stor betydelse för utvecklingen, säger tandvårdschef Göran Gynther.

Men det finns stora regionala skillnader i förskrivningen, och även mellan Folktandvård och privata mottagningar. Det visar en statistikrapport från Socialstyrelsen. Antalet uthämtade antibiotikarecept förskrivet av tandläkare per 1 000 invånare har minskat genomsnittligt med ungefär 31 procent i Sverige mellan åren 2009 och 2017 och utgör nu ca 7 procent av all antibiotika som förskrivs i öppenvården.