Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budgetberedning har inletts

Publicerad 2019-05-06 15:30
Under tre dagar, måndag till onsdag i denna vecka, jobbar Region Gotlands högsta politiska ledning för att sätta en budget för Region Gotland kommande år. Det är ett tufft arbete som handlar om att skapa realistiska förutsättningar för regionens alla nämnder och förvaltningar utifrån de behov och de ekonomiska ramar som finns.

Utifrån nämndernas underlag lägger regionstyrelsen sedan fram ett eget förslag till budget till regionfullmäktige, som i sin tur tar det yttersta beslutet om nämndernas ekonomiska ramar, i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i november.

Regionstyrelsen beslutar om vilket budgetförslag som de vill lägga fram till fullmäktige på sitt ordinarie sammanträde den 28 maj.