Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kampanj med gratis hämtning av gamla bilar på Gotland

Publicerad 2019-05-06 09:15
Gotland är ett av de län i Sverige som har flest avställda bilar räknat till antalet invånare. Nu ger kampanjen Städa bort din uttjänta bil alla bilägare på Gotland en möjlighet att bli av med sin gamla bil kostnadsfritt, samtidigt som de gör en insats för miljön.