Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Det här är familjen Björklund! Från vänster Karin, Alva, Elon och Andreas.

Visbyfamilj provar sin hemberedskap

Publicerad 2019-05-03 15:30
Hur klarar sig en familj när elen och vattnet är utslaget, när spisen inte fungerar och toaletten inte går att spola? Under Krisberedskapsveckan, vecka 19, kommer en Visbyfamilj prova sin egen hemberedskap. Det kommer även att genomföras föreläsningar och träffar om krisberedskap.

Sveriges hushåll rekommenderas ha egna förråd av mat, vatten och andra förnödenheter så att de klarar åtminstone en vecka utan samhällets stöd, i händelse av allvarligare samhällsstörningar.

På initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arrangeras för tredje året Krisberedskapsveckan i kommuner över hela landet.

– På Gotland samarbetar under veckan Region Gotland, de frivilliga organisationerna, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län för att höja gotlänningarnas krismedvetenhet och hemberedskap, säger Christer Stoltz, beredskapschef vid Region Gotland.

Den som tänkt till innan och gjort vissa förberedelser i sitt hem har bättre chanser att klara en allvarligare samhällsstörning som längre elavbrott, problem med leveransen av livsmedel till ön eller svåra oväder.

Arrangörerna på Gotland samarbetar under veckan med familjen Björklund på Terra Nova i Visby.

– Familjen har sedan tidigare tänkt igenom hur de ska klara sin försörjning av mat, vatten, värme, hygien och kommunikationer i händelse av kris. De har ett eget litet förråd av mat och enkel utrustning som sovsäckar, campingkök och radio som inte är beroende av elnätet, säger Amy Rankin, beredskapshandläggare vid länsstyrelsen.

Krisberedskapsveckan smygstartar redan i helgen för familjen Björklunds del. Från fredag eftermiddag 3 maj till söndag kväll 5 maj bryter familjen el och vatten i sin bostad i syfte att prova hur de på bästa vis kan leva så normalt som möjligt, trots att samhället är utsatt för påfrestningar.  

Andra aktiviteter som genomförs under själva krisberedskapsveckan (vecka 19)

Måndag 6 maj klockan 18.00-20.00, Almedalsbiblioteket i Visby (hörsal E22)

En kväll med temat ”Vad händer när stormen slår till?” Region Gotland och länsstyrelsen berättar om arbetet kring stormen Alfrida som drabbade delar av Sverige i början av året, och om myndigheternas olika roller vid samhällsstörningar. Frivilligorganisationerna redogör för hur de kan stötta vid kris. Dessutom får man möta Levi Bengtsson, den gotländska deltagaren i SVT-serien ”Nedsläckt land”.

Fredag 10 maj klockan 12.00-17.00, Östercentrum i Visby
Möt frivilligorganisationerna som finns representerade på ön. Organisationerna berättar om sitt arbete och hur privatpersoner kan engagera sig för att stärka samhället i fred, kris och krig.