Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Simborgarmärkesdagen

Kom till oss på Solbergabadet och prova din simkunnighet inför sommarsäsongen!

Lördagen den 1 juni mellan kl. 14.00-18.00 bjuder vi på kaffe och saft till alla som simmar 200 meter. En egen bana för märkestagning kommer finnas tillgänglig under bad och lek.