Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny mätare registrerar och mäter fordon och hastigheter åt båda hållen

Publicerad 2019-04-29 12:48
Region Gotland, teknikförvaltningen, har köpt in en avancerad hastighetsmätningsskärm som ska nyttjas ihop med NTF.

Skärmen visar om man kör för fort eller håller hastighetsbegränsningen från ena hållet. Den mäter och registrerar även olika typer av fordon och hastigheter i båda körriktningarna.

Utrustningen sattes upp och testades idag för första gången på före detta A7-området i Visby. I området finns flera skolor och förskolor, där många lämnar och hämtar sina barn.
- Vi kommer använda mätaren framöver vid olika skolor men även på andra platser, berättar trafikplanerare Lennart Klintbom.

Mätaren säger TACK om man kör i laglig hastighet och varnar i rött om man kör för fort. Den är mycket känslig, och mäter på långt håll.
- Vi får här ett bra underlag som kan analyseras i efterhand, säger Anna Rönnle på NTF som kommer att sätta upp mätaren på olika ställen. Tanken med mätningarna är förstås att få fram underlag till eventuella trafikregleringar.

På bilden syns trafikplanerare Gustaf Dehlin och Lennart Klintbom samt Anna Rönnle NTF På bilden syns trafikplanerare Gustaf Dehlin och Lennart Klintbom samt Anna Rönnle NTF.