Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden beslutade om en skogspolicy

Publicerad 2019-04-26 07:19
Tekniska nämnden beslutade vid sitt möte den 24 april 2019 om en skogspolicy. Nämnden diskuterade även den konsekvensanalys som teknikförvaltningen gjort med anledning av neddragningen av den önskade budgeten som förvaltningen lagt fram.

Nämnden beslutade också om höjningar av felparkeringsavgifterna. Nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg, berättar i den här kortfilmen mer.