Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök, samverkansledare barn och unga
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Cecilia Krook, samverkansledare vuxna och äldre
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

SIP - Vuxna och äldre från 18 år