Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök (ansvar samverkan kring barn och unga vuxna 0-24 år)
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Cecilia Krook (ansvar samverkan kring vuxna och äldre 25+ år)
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

SIP - Barn och unga 0-24 år