Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök, samverkansledare barn och unga
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Cecilia Krook, samverkansledare vuxna och äldre
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

SIP - Barn och unga 0-17 år

Enligt lag är man myndig från det man fyller 18 år. Du som ska genomföra en SIP för individer över 18 år, kan gå till sidan för SIP för vuxna för att hämta material.