Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress: 
Norra Hansegatan 6B
​621 82 Visby
 
Samordnare för feriejobb

Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: feriejobb@gotland.se

Annica Rieem
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: feriejobb@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till arbetsplatser om feriejobb

Feriejobb är en fantastisk möjlighet att ge unga en positiv arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Erfarenheter från ett feriejobb kan ha stor betydelse för ungas val av framtida utbildning och yrkesinriktning.

Viktigt med handledning

För många ungdomar är feriejobbet den första kontakten med arbetslivet. Det är ett sätt att prova på arbetslivet med stöd av en handledare.

Därför är det viktigt att arbetsplatsen utser en handledare som ger feriejobbaren en introduktion till sina arbetsuppgifter men även informerar om arbetsplatsens gemensamma regler samt vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen.

Detta bidrar till en positiv och lärorik start i arbetslivet. Det kan vara flera personer som delar på handledaransvaret.

Arbetsuppgifter för unga

En feriejobbare ersätter inte ordinarie personal på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla men anpassade för ungdomar.

Minderårig ska till exempel inte ha arbetsuppgifter som medför risk för olycksfall eller skador. Arbetet får inte heller ha annan skadlig inverkan på den minderårigas hälsa och utveckling.

Kontakta gärna samordnare för feriejobb vid frågor om arbetsuppgifter för ungdomar.

Arbetstid

Den maximala arbetstiden under en treveckorsperiod är 90 timmar. Under den första perioden, vecka 25-27, är arbetstiden högst 84 timmar då midsommarafton är ledig.

Det vanliga är att feriearbetaren jobbar 6 timmar om dagen, men arbetstiden kan variera beroende på ungdomen, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Arbetstid ska inte förläggas på kvällar eller helger.

Ungdomarna får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Det ska finnas möjlighet till en sammanhängande rast på minst 30 minuter efter fyra och en halv timmes arbete.

Tidrapportering

Feriearbetarens arbetstid rapporteras in digitalt via vårt handläggningssystem MatchaNu.

Det innebär att feriearbetaren själv fyller i den faktiska arbetstiden, men också eventuell sjukfrånvaro, på Mina Sidor. Därefter behöver ni på arbetsplatsen godkänna tiden innan vi tar del av informationen och rapporterar till löneenheten.

För att ni ska kunna godkänna feriearbetarens arbetstid på MatchaNu behöver ni registrera er i systemet. Inloggningen är personlig och därför måste alla som handleder feriejobbare och godkänner deras arbetstid ha ett eget konto.

Aktuella arbetsplatser kommer innan sommaren att få ett mejl med information om hur ni registrerar er.

Region Gotland betalar ut lönen till feriejobbare den 27:e kommande månad. Tänk på att ni behöver godkänna arbetstiden senast den 5:e varje månad så att vi hinner hantera uppgifterna och skicka till löneenheten innan utbetalning av lönen.

Inloggningssida för arbetsplatser

Sjukdom och annan frånvaro

Feriejobbaren meddelar eventuella frånvaron direkt till arbetsplatsen och den redovisas sedan i tidrapporten.