Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Räddningstjänsten avråder från eldning

Publicerad 2019-04-24 14:57
På grund av rådande brandrisk-prognos avråder räddningstjänsten på Gotland från eldning.

 - Det är mycket torrt i markerna runt om på Gotland, säger räddningschef Dick Svennefelt.

Brandrisken är hög och räddningstjänsten på Gotland går därför ut med en avrådan från att elda. Orsaken är torra marker i kombination med blåst.

En avrådan innebär inte att det råder eldningsförbud. Men den som eldar måste genomföra eldningen på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar och elden måste hela tiden bevakas. Släckningsutrustning måste finnas nära till hands.

- Vi följer utvecklingen noga varje dygn och läget kan snabbt förändras, säger Dick Svennefelt.

För att hålla dig uppdaterad om läget kan du ringa räddningstjänsten på telefon: 0498-20 38 00.

Läs mer om avrådan från eldning

Följ SMHI:s brandriskprognos här