Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Visby domkyrka sett från hamnen

Hållbar turism i världsarvsstaden Visby: hur vill vi att våra besökare ska bete sig?

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvsstaden Visby arbetar vi med frågor kring hållbar turism och hur vi kan ta fram en "uppförandekod" för besökare.

En viktig del av hållbar turism i världsarv är att skapa en medvetenhet hos besökare kring världsarvets olika förutsättningar. På många platser har man genom en enkel uppförandekod lyckats påverka besökare till att bli mer engagerade i världsarvets omhändertagande och samtidigt skapat ett ambassadörskap hos boende och verksamma för ett bra mottagande av besökare.

För att kunna göra detta behöver vi veta hur ni som bor och verkar i Visby innerstad upplever situationen och vilka utmaningar och problem som ni har erfarenhet av.

  • Beter sig besökare på sätt som är önskvärda?
  • Finns det beteenden som skapar problem för er som bor och verkar här? 
  • Hur skulle ni önska att besökare beter sig i Visby?

Varmt välkommen till en workshop där vi vill lyssna på era erfarenheter och förslag till lösningar!

 

Dag och tid: torsdagen 2 maj 2019, klockan 18:00-20:00.

Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Donners plats, Visby.

Vi bjuder på fika.

 

Workshopen genomförs av Region Gotland i samarbete med Gotlands Besöksnäring AB och Uppsala Universitet Campus Gotland.

Anmäl dig via mejl senast den 1 maj till
elene.negussie@gotland.se eller monica@gotlandsbesoksnaring.se