Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till en dialog på temat friluftsliv och folkhälsa!

Publicerad 2019-04-23 14:38
Friluftslivet som en hälsofrämjande arena är en viktig resurs för att möta utmaningar och har betydelse för att minska skillnader mellan olika grupper. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga, förbättrad psykisk hälsa och mer fysisk aktivitet. Torsdagen den 9 maj arrangeras en dialogdag om friluftsliv och folkhälsa.

Välkommen till en dialog på temat friluftsliv och folkhälsa! Syftet med dagen är att belysa kopplingen mellan utevistelse och en god folkhälsa. Folkhälsomyndigheten medverkar och under dagen får vi också kunskap om hur folkhälsan och friluftsvanorna ser ut på Gotland.

Dialogen på temat friluftsliv och folkhälsa arrangeras av Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland.

 

Var och när:

Torsdagen den 9 maj klockan 9.00-14.00 i Ljusgården, Rådhuset, Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby

Hållpunkter:

09:00 Välkommen

09:10 Hur ser folkhälsan ut på Gotland? Hur ser gotlänningars friluftsvanor ut? Region Gotland och Länsstyrelsen berättar.

10:00 Friluftsliv och naturupplevelser – viktiga resurser i folkhälsoarbetet. Folkhälsomyndigheten lär oss om kopplingen folkhälsa-friluftsliv.

11:00 Hur ser förutsättningarna för utevistelse ut på Gotland? Delar av Region Gotland och Länsstyrelsens arbete presenteras.

11:45 Ett jämlikt friluftsliv på Gotland. Kan alla ta del av friluftslivet? Några inspel från grupper som har det svårare att komma ut i naturen.

12:00 Lunch med workshop

13:35 Goda exempel från Gotland

13:50 Summering och reflektioner över dagen

 

Fika serveras från klockan 08.30.

Lokalen är utrustad med hörslinga och funktionsanpassad toalett.

Det är kostnadsfritt att vara med på dagen men man måste anmäla sig i förväg! Sista anmälningsdag är den 3 maj. Anmäl dig via länken nedan.