Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Socialnämnden om skyddade boenden och ekonomin

Publicerad 2019-04-17 15:01
I dag, den 17 april, har socialnämnden sammanträtt. Här är några av besluten som togs på dagens möte.

Ekonomin årets första tre månader
Ekonomin i socialförvaltningen ser bättre ut vid delår 1 i år, jämfört med samma period förra året. Prognosen för hela 2019 landar på ett minus på fem miljoner kronor. 2018 hade socialnämnden ett underskott på 29 miljoner kronor.

– Kostnaderna för flyktingmottagning och beroendevård har minskat och det gör att prognosen ser lite bättre ut. Men vi ska ha en budget i balans och har mycket kvar att jobba med, säger Rolf Öström (M), ordförande i socialnämnden.

Det socialnämnden fortsatt brottas med är underskott i LSS och höga kostnader för placering av barn och unga.

Förvaltningen ser också att behovet av hemtjänst ökar framöver och att fler människor kommer behöva söka försörjningsstöd.

Socialförvaltningen har en budget för 2019 på drygt 1,3 miljarder kronor.

Socialnämnden godkände delårsrapport 1 2019.

Skyddat boende
Socialnämnden beslutade om nya krav inför upphandling av skyddade boenden. Hårdare nationella krav och ett tydligare barnperspektiv har förändrat förutsättningarna.

Bland annat måste det finnas ett mer omfattande skalskydd och miljön ska vara lämplig för både små och stora barn som ofta följer med sin förälder till boendet.

Det ska enligt de nya kraven också vara en tydligare skiljelinje mellan volontärer och anställda.

Svar på remiss om LSS
Socialnämnden har beslutat om svar på en remiss från socialdepartementet angående ändringar i LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionsnedsatta.

Svaret blir att man instämmer i förslag till ändring av lagen så att andning och sondmatning räknas som sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

I remissvaret anser socialnämnden att lagtexten bör förtydligas så att hela den tid det tar att utföra insatsen för andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov.