Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byte till hänglås

Under våren kommer vi byta ut alla våra 10-kronorsskåp i omklädningsrummen till låsning med hänglås.

Hänglås finns att köpa i receptionen för 45 kr