Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby

Under 2019 tar vi fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Därför genomför vi nu en enkätundersökning där vi önskar ta del av dina synpunkter, till underlag för planeringen.

Världsarvet tillhör oss alla. Just därför vill vi att det ska bli en arena för delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt och kulturellt. Av den anledningen är också dina åsikter viktiga för att skapa en bild av hur det är att bo, leva och verka i världsarvet.

  • Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i.
  • Dina svar är anonyma.
  • Enkäten vänder sig till dig som är boende på Gotland respektive till dig som är fastighetsägare eller verksam i den muromgärdade innerstaden.
  • Enkäten handlar om världsarvet Hansestaden Visby vilken omfattas av den muromgärdade innerstaden och de omgivande vallgravarna.

Enkäten avslutas den 5 maj. Enkätsvaren har sammanställas och finns tillgängliga här:

Enkätrapport "Tyck till om världsarvet"

Tack på förhand att du hjälper oss att förbättra förutsättningarna för ett långsiktigt omhändertagande av världsarvstaden!

Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland och Johanna Skantze, We are Laja