Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Driftstörning på gotland.se åtgärdad

Publicerad 2019-04-14 12:31
Under lördagen och delar av söndagen låg Region Gotlands hemsida nere. Orsaken var en störning i en webbtjänst.

Tjänsten har nu startats om och hemsidan fungerar som vanligt igen. 

Vi beklagar om det inträffade orsakat någon olägenhet.