Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stina Lindholm och Karl Ahlqvist får kulturstipendier

Publicerad 2019-04-12 14:13
Nu är kulturstipendiater utsedda. Stina Lindholm, formgivare och skulptör, tilldelas årets vistelsestipendium i Frankrike. Karl Ahlqvist, skrivande prosaist, tilldelas årets resestipendium i Gotlands kulturutbyte med Westfalen-Lippe i Tyskland.

Region Gotlands kultur-och fritidsavdelning delar sedan 2018 ut ett nytt stipendium bestående av en månads vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet innebär fri vistelse i en lägenhet om 1 rum och kokvrå med ateljé/arbetsrum och tillgång till gemensamma rum på det legendariska hotellet där bland annat Carolina Benedicks-Bruce, Carl Larsson och August Strindberg höll till under sin tid. Vistelsen gäller för september månad.

Region Gotland vill med detta stipendium stödja och stimulera personer verksamma inom kultur- eller forskningsområdet.

Förvaltningen har beslutat att, efter samråd med sakkunniga, utse formgivaren och skulptören Stina Lindholm till årets vistelsestipendiat.

Motivering: ”Efter lång och framgångsrik verksamhet fortsätter Stina Lindholm att utveckla sitt utforskande av material och form samtidigt som hon med stor omsorg delger och inspirerar sin omgivning.”

Sedan 1975 genomför kultur- och fritidsavdelningen även ett kulturutbyte med Landschaftsverband Westfalen-Lippe i Tyskland.  En konstnär verksam på Gotland erbjuds därmed ett resestipendium om 9 000 kronor, en månads vistelse i Tyskland, ett stipendiebelopp på cirka 10 000 kr för uppehälle, boende och tillgång till ateljé.

2019 kommer konstnären att tilldelas en plats i Dortmunds Künstlerhaus som ligger centralt i Ruhr området. Utöver boende och ateljé finns även möjlighet att presentera sig på en allmän plats. Vistelsen gäller för september månad.

Region Gotland vill med detta stipendium stödja och stimulera personer verksamma inom det breda konstområdet.

Förvaltningen har valt att efter samråd med sakkunniga utse den skrivande prosaisten Karl Ahlqvist till årets resestipendiat i utbytet med Westfalen-Lippe.  Vi har förordat Karl Ahlqvists unga konstnärskap på grund av dess motivation att utveckla ett eget uttryck i skrivandets konstform.

Totalt har 15 personer ansökt om stipendierna ovan.