Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

”Ja” till projektet för en elväg mellan flygplatsen och busstationen i Visby

Publicerad 2019-04-12 13:21
Projekt för att testa en världsunik elväg med induktiv laddning i vägbanan mellan flygplatsen och busstationen i Visby är beviljat. ”Ett spännande och bra beslut av Trafikverket” kommenterar Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar byggs i Sverige

Smartroad Gotland ska bygga världens första trådlösa elväg på allmän väg för olika fordonstyper. Totalt byggs 1,5 km elväg längs den 4 km långa sträckan som förbinder Visby flygplats med centrala Visby på Gotland. Två eldrivna fordon – en buss och en tung lastbil – kommer att laddas under färd under det treåriga projektet.

Elvägen baseras på induktiv teknik installerad under vägbanan vilket innebär att den är osynlig. Elvägen kan även användas för att ladda och driva olika typer av elfordon såsom bussar, lastbilar och personbilar, genom att variera antalet mottagare under fordonen.

Projektet Smartroad Gotland är resultatet av en förkommersiell upphandling där syftet är att bygga kunskap om olika elvägstekniker inför en storskalig utbyggnad av elvägar. Arbetet startar i april 2019 och tester med en el-lastbil på den första delsträckan påbörjas redan kommande vinter. Projektet genomförs av ett konsortium under ledning av Electreon AB och finansieras av Trafikverket.

- Vi, Trafikverket, tror att elvägar är ett viktigt bidrag till att minska CO2-utsläppen från den tunga trafiken. Att demonstrera och utvärdera nya tekniska lösningar för elvägar är ett av våra viktigaste steg i vår långsiktiga plan för en potentiell utrullning av elvägar på det tunga vägnätet i Sverige, säger Jan Pettersson, programchef Elvägar, Trafikverket.

- Det är väldigt spännande och positivt att Trafikverket vill genomföra det här världsunika testprojektet just på Gotland. Det förstärker bilden av Gotland som en av de mest innovativa och klimatsmarta regionerna i världen, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

- Det är fantastiskt roligt att det här spännande teknikprojektet verkligen blir av här på Gotland! Satsningen passar perfekt ihop med regionens ambitioner och mål som ekokommun och att bli en världsledande ö-region inom klimat och energi, kommenterar Helena Andersson, ekostrateg, Region Gotland.

 

Fakta om Smartroad Gotland

Den trådlösa laddningsinfrastruktur från Electreon kan delas av flera olika typer av fordon samtidigt. Tekniken minskar behovet av stora fordonsbatterier samtidigt som behovet av att stanna för att ladda minimeras. Istället laddas fordonen trådlöst under färd. Systemet är dessutom helt osynligt. Tekniken är kompatibel med olika typer av elfordon; bussar, lastbilar och personbilar men även självkörande fordon.

Detta samarbete mellan publika och privata parter har en total budget av 116 miljoner kronor varav 91 miljoner finansierats av Trafikverket och resten av de levererande parterna.

I konsortiet Smartroad Gotland deltar:

  • Eitech, dotterbolag till Vinci, ett världsledande infrastruktur- och konstruktionsföretag
  • Flygbussarna, ägda av TransDev, en världsledande operatör för publika transporter
  • Gotland Ring/Gotland GPe Circuit AB - världens första hållbara motorbana, partner för trafikelektrifiering inom fordonsindustrin
  • Matters Group, konsulter inom hållbar affärsutveckling, ansvariga för kommunikation och PR
  • OSAB, lokala vägkonstruktörer
  • RISE, ledande forskningsinstitut inom innovation och kunskap kring elvägar
  • Swedavia, Visby Airport
  • World Ecological Forum - expertnätverk inom hållbarhetsfrågor.