Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Medarbetare på vårdcentralen i Hälsorummet

Hälsorummet har öppnat – Ska peppa till liv och hälsa!

Publicerad 2019-04-15 15:21
Idag måndag den 15 april invigdes Gotlands första Hälsorum på Hemse vårdcentral. Dit kan du gå för att mäta hälsostatus, t ex blodtryck eller BMI, och få råd om hur du kan leva hälsosamt.

I Hälsorummet finns även en dator där den som vill kan läsa på om liv och hälsa via 1177 Vårdguiden. Rummet kommer att  vara öppet för alla under vårdcentralens öppettider, man behöver inte boka tid.

– Det här en idé som har kläcktes av medarbetarna på vårdcentralen. Ut ifrån den primära vården jobbar vi mycket förebyggande hälsovård och Hälsorummet är ytterligare en bricka i vårt arbete för att minska förekomsten av livsstilsrelaterade sjukdomar, berättade Ann Hovland-Tånneryd, enhetschef och distriktsläkare, innan hon överlät till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) att  inviga av Hälsorummet.

Nämndordförande lovade att det inte kommer bli det sista Hälsorummet på ön:
– Det här det första riktiga Hälsorummet på Gotland och det kommer inte bli det sista. Jag tycker det är så viktigt att vi kan visa här att det faktiskt finns något som heter hälsa och att det finns förebyggande hälsovård. Det fina med Hälsorummet är att jag själv kan gå in i Hälsorummet för att kolla min hälsa och själv göra en bedömning och val om jag vill göra någon förändring. Det finns inte någon annan än jag själv som kan förändra mitt liv, konstaterade Mats-Ola Rödén.