Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur är det att vara hyresgäst i världsarvet?

Tisdagen den 23 april arrangerar Hyresgästföreningen och Region Gotland ett möte med rubriken ”Så är det att vara hyresgäst i världsarvet”. Mötet arrangeras med anledning av den senaste tidens utveckling med fler lägenhetshotell samt de osäkra villkoren för boende i innerstan.

Välkommen till dialogmötet! Alla som hyr en bostad i innerstan är välkomna, medlemskap i Hyresgästföreningen är inte ett krav.

Mötet hålls i hörsalen i Donnerska huset vid Donners plats tisdagen den 23 april klockan 18.00.

Under kvällen bjuds det på kaffe och enklare förtäring. Vi kommer bland annat att prata om:

  • Strategi och handlingsplan för världsarvet
  • Betydelsen av en fast boende befolkning för världsarvet och en levande innerstad
  • Situationen för hyresgäster i innerstan
  • Hyresgästers rättigheter och skyldigheter
  • Behovet av en lokal hyresgästförening för hyresgäster i Visby innerstad

Anmäl dig senast den 19 april via e-post till susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se

Välkommen!