Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Företagen mindre nöjda med service

Publicerad 2019-04-10 08:53
Region Gotlands resultat i Sveriges kommuners och landstings mätning av företagsklimatet har minskat efter flera år av förbättringar.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör varje år en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, främst gentemot företagare. Rapporten Företagsklimat 2018 publiceras i dag och sedan den förra mätningen har Region Gotlands sammanlagda nöjd kund-index (NKI) minskat från 69 till 65.

– Även om resultatet fortfarande är på en godkänd nivå så är vi inte nöjda med årets resultat. Det är heller inte vad vi väntat oss utifrån det förbättringsarbete som pågår på flera håll. Vi har i dag en tätare dialog med näringslivsorganisationerna samtidigt som vi har intensifierat företagsbesöken, 100 företag får besök inom loppet av 100 dagar för att lyssna in företagens synpunkter. Det har aldrig varit viktigare än nu att arbeta för ett bättre företagsklimat och det fortsätter vi med, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Under flera år har Gotlands resultat stigit inom de flesta myndighetsområdena, med höga NKI (80) inom serveringstillstånd och brandskydd, medan problem inom bygglovsområdet drog ned det totala resultatet.

– Ser man på enkätsvaren över hela 2018 ser vi en klar förbättring i slutet av året, vilket stämmer med att bygglovskön faktiskt minskade med cirka 60 procent under året. Undersökningen visar att vi tyvärr fortfarande har mycket att jobba med men jag har gott hopp om att det här var ett tillfälligt hack i den stigande kurvan, säger Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör.

–  Vi har sedan en tid tillbaka inlett ett arbete som syftar till att skapa en mindre sårbar organisation och genom detta förbättra verksamhetens service. Jag är övertygad om att trenden kommer vända tillbaka uppåt, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.